Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 53  pokazuj  pozycji

DA.III.2721.2.66.2023 Dostawa Platformy/Systemu przeciwdziałania cyberzagrożeniom, oferującej możliwość wykrywania i obsługi zdarzeń, incydentów oraz podatności na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-12 2023-10-20 10:00 --
DA.III.2721.2.63.2023 Zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru położenia i orientacji ruchomych obiektów w basenie Laboratorium Robotyki Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-10 2023-10-19 09:00 2023-10-19
DA.III.2721.2.59.2023 Dostawa Platformy/Systemu przeciwdziałania cyberzagrożeniom, oferującej możliwość wykrywania i obsługi zdarzeń, incydentów oraz podatności na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-02 2023-10-10 10:00 2023-10-19
DA.III.2721.2.56.2023 Dostawa urządzenia - zestaw czujników i aktuatorów do testowania systemu orientacji satelity wraz z systemem akwizycji danych na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-15 2023-09-25 10:00 2023-10-09
DA.III.2721.2.52.2023 Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-30 2023-09-08 10:00 --
DA.III.2721.2.27.2023 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2023 w celu promocji Województwa Lubuskiego oraz promocji PROW na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-18 2023-05-26 10:00 2023-08-18
DA.III.2721.1.10.2023 Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych − Data Center, realizowanego w ramach projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych − Data Center”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-02 2023-06-15 11:00 2023-07-19
DA.III.2721.2.12.2023 Badanie i analiza przemieszczania się osób na terenie województwa lubuskiego przy użyciu danych z urządzeń mobilnych (Big Data). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-22 2023-03-03 09:00 --
DA.III.2721.2.7.2023 Zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na targach Holiday World & Region World w Pradze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-26 2023-02-03 10:00 --
DA.III.2721.2.54.2022 Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wzorcowego, pasywnego budynku biurowego - etap I" polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania pasywnego budynku biurowego w Zielonej Górze - Nowym Kisielinie w formule zaprojektuj i wybuduj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-01 2022-12-09 09:00 2022-12-09
DA.III.2721.1.6.2022 „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych serii: SA133-033 (PU5), SA137-005 (PU4), SA139-004 (PU4)”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-29 2022-08-05 10:00 2022-09-08
DA.III.2721.2.33.2022 „Zakup trzech fabrycznie nowych pięcioosobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o napędzie elektrycznym z podziałem na części”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-25 2022-06-06 10:00 2022-06-06
DA.III.2721.2.18.2022 „Zakup trzech fabrycznie nowych pięcioosobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o napędzie elektrycznym z podziałem na części”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-13 2022-04-29 10:00 2022-05-09
DA.III.2721.2.21.2022 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-22 11:00 --
DA.III.2721.2.8.2022 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów dotyczących Województwa Lubuskiego w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-03-02 10:00 2022-03-31
DA.III.2721.2.5.2022 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów dotyczących Województwa Lubuskiego w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-28 2022-02-07 10:00 2022-02-08
DA.III.2721.2.35.2021 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez autobusowy przewóz osób na trasie pomiędzy Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra – Babimost w ramach działań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-14 2021-12-22 11:00 2022-01-04
DA.III.2721.1.4.2021 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych (w podziale na dwa zadania). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-24 2021-12-21 11:00 2022-01-31
DA.III.2721.2.33.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (...) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Biura Zamiejscowego Urzędu (...) w Gorzowie Wlkp. (...)”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-17 2021-11-25 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.31.2021 Usługa polegająca na wykonaniu informacji wizualnej w postaci projektu graficznego, druku grafiki wizualnej, montażu/demontażu, ekspozycji na billboardach w zakresie informacyjno-edukacyjnym kampanii medialnej dla Projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-25 2021-11-02 11:00 2021-12-28
DA.III.2721.2.28.2021 „Przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2021 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-27 2021-10-05 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.25.2021 „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – II pomiar.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-25 2021-09-02 11:00 2021-10-13
DA.III.2721.1.3.2021 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2021 r.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-17 2021-09-17 11:00 2021-11-15
DA.III.2721.2.22.2021 „Przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2021 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-11 2021-08-19 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.16.2021 „Rozbudowa Serwerowni w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-02 2021-08-17 10:00 2022-01-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa