Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

DA.III.2721.2.18.2022 „Zakup trzech fabrycznie nowych pięcioosobowych samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o napędzie elektrycznym z podziałem na części”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-13 2022-04-29 10:00 2022-05-09
DA.III.2721.2.21.2022 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-22 11:00 --
DA.III.2721.2.8.2022 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów dotyczących Województwa Lubuskiego w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-03-02 10:00 2022-03-31
DA.III.2721.2.5.2022 „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów dotyczących Województwa Lubuskiego w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-28 2022-02-07 10:00 2022-02-08
DA.III.2721.2.35.2021 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez autobusowy przewóz osób na trasie pomiędzy Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra – Babimost w ramach działań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-14 2021-12-22 11:00 2022-01-04
DA.III.2721.1.4.2021 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych (w podziale na dwa zadania). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-24 2021-12-21 11:00 2022-01-31
DA.III.2721.2.33.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (...) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Biura Zamiejscowego Urzędu (...) w Gorzowie Wlkp. (...)”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-17 2021-11-25 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.31.2021 Usługa polegająca na wykonaniu informacji wizualnej w postaci projektu graficznego, druku grafiki wizualnej, montażu/demontażu, ekspozycji na billboardach w zakresie informacyjno-edukacyjnym kampanii medialnej dla Projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-25 2021-11-02 11:00 2021-12-28
DA.III.2721.2.28.2021 „Przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2021 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-27 2021-10-05 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.25.2021 „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – II pomiar.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-25 2021-09-02 11:00 2021-10-13
DA.III.2721.1.3.2021 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2021 r.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-17 2021-09-17 11:00 2021-11-15
DA.III.2721.2.22.2021 „Przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2021 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-11 2021-08-19 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.16.2021 „Rozbudowa Serwerowni w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-02 2021-08-17 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.20.2021 „Kampania promocyjna atrakcji turystycznych woj. lubuskiego w Internecie i prasie.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-28 2021-08-05 11:00 2021-08-27
DA.2721.2.14.2021 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook oraz YouTube Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-15 2021-07-26 11:00 2021-08-24
DA.III.2721.2.17.2021 „Badanie i analiza przemieszczania się osób pomiędzy województwem lubuskim a wschodnią częścią Landu Brandenburgia przy użyciu danych z urządzeń mobilnych.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-14 2021-07-22 11:00 2021-08-20
DA.III.2721.2.15.2021 „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-08 2021-07-16 10:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.12.2021 „Przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-18 2021-06-28 11:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.9.2021 Usługa polegająca na emisji płatnych postów/reklam w sieci Facebook na koncie reklamowym Zamawiającego (https://www.facebook.com/Innowacje-Lubuskie-107872554720730) wraz z jego obsługą na potrzeby promocji innowacyjności i przedsiębiorczości województwa lubuskiego oraz raportowanie miesięczne z przebiegu uruchomionych kampanii płatnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-18 2021-07-02 11:00 2021-08-24
DA.III.2721.1.2.2021 „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) w elektrycznym zespole trakcyjnym typu 31WE – serii ED78-014”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-18 2021-07-23 11:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.10.2021 „Ocena wpływu wsparcia w zakresie inwestycji realizowanych w ramach OP 5 RPO-L2020 na powiązania sieci drogowej i kolejowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz spójności terytorialnej województwa.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-15 2021-06-24 11:00 2021-08-10
DA.III.2721.2.7.2021 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-08 2021-06-18 11:00 2022-01-12
DA.III.2721.2.6.2021 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze na trasie między portami lotniczymi Zielona Góra (IEG) - Rijeka (RJK). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-05-24 11:00 2021-06-22
DA.III.2721.2.5.2021 Wykonanie i dostarczenie opracowania dokumentu pn. „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-05-27 11:00 2021-08-10
DA.III.2721.1.12021 „Wykonanie Studium Planistyczno - Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu Kolej +” z podziałem na Części (6). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-12 2021-06-11 11:00 2021-08-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa