Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 159  pokazuj  pozycji

DA.III.2721.1.26.2023 „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-03 2023-11-30 11:00 --
DA.III.2721.2.71.2023 „Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych” (w podziale na zadania). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-31 2023-11-08 11:00 --
DA.III.2721.2.70.2023 Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji (...) pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach” realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-27 2023-11-09 09:00 --
DA.III.2721.1.25.2023 Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-25 2023-11-20 10:00 --
DA.III.2721.2.69.2023 Zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru położenia i orientacji ruchomych obiektów w basenie Laboratorium Robotyki Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-20 2023-10-30 09:00 --
DA.III.2721.2.68.2023 Zakup i dostawa oprogramowania weryfikacyjnego wspierającego zespołowe projektowanie układów dla dowolnych FPGA na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-19 2023-10-27 11:00 --
DA.III.2721.2.67.2023 „Dostawa urządzenia – Klatka Helmholtza wraz z wyposażeniem na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-12 2023-10-20 11:00 --
DA.III.2721.2.65.2023 „Dostawa urządzenia – Symulator Słońca wraz z wyposażeniem na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-10 2023-10-18 11:00 --
DA.III.2721.2.64.2023 Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Medycyny Kosmicznej w ramach projektu Park Technologii Kosmicznych w podziale na zadania. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-10 2023-10-19 11:00 --
DA.III.2721.2.60.2023 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-04 2023-10-13 10:00 --
DA.III.2721.2.62.2023 „Budowa strony internetowej programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz rozwój i utrzymanie stron internetowych: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i serwisu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-04 2023-10-12 09:00 --
DA.III.2721.2.61.2023 Dostawa Manipulatora o wielu stopniach swobody do prac badawczych w basenie Laboratorium Robotyki Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-02 2023-10-10 11:00 --
DA.III.2721.1.24.2023 "Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych” w podziale na Zadania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-26 2023-10-12 10:00 --
DA.III.2721.2.58.2023 Dostawa zestawu do montażu i demontażu układów scalonych w technologii SMT – ze szczególnym wskazaniem układy BGA na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-03 10:00 --
DA.III.2721.2.57.2023 Dostawa wektorowego analizatora sieci (VNA) z wbudowanym analizatorem widma i generatorem śledzącym na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-20 2023-09-29 09:00 --
DA.III.2721.1.23.2023 Dostawa zestawów przeciwzakłóceniowych na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-12 2023-10-16 10:00 --
DA.III.2721.1.22.2023 „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych serii: SA133-007 (PU4-2), SA108-006 (PU5), SA139-005 (PU4)” z podziałem na Części (3). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 2023-09-29 11:00 --
DA.III.2721.2.54.2023 „Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-14 11:00 --
DA.III.2721.2.53.2023 Dostawa urządzenia do prototypowania algorytmów sterowania robotem podwodnym do prac badawczych w basenie Laboratorium Robotyki Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-08 10:00 --
DA.III.2721.2.51.2023 Kampania promocyjna atrakcji turystycznych województwa lubuskiego w mediach społecznościowych na rynku niemieckim (Brandenburgia, Saksonia, Berlin). Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-29 2023-09-06 11:00 --
DA.III.2721.1.21.2023 „Dostawa dwóch nowych dwunapędowych (elektryczno-spalinowych) zespołów trakcyjnych.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-25 2023-09-28 11:00 --
DA.III.2721.2.50.2023 Dostawa zestawu do badania drgań i kamery akustycznej w ramach projektu Park Technologii Kosmicznych. 2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-14 2023-08-25 10:00 --
DA.III.2721.1.20.2023 Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego na potrzeby Parku Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-11 2023-09-08 11:00 --
DA.III.2721.2.49.2023 Kampania promocyjna atrakcji turystycznych województwa lubuskiego w mediach społecznościowych (Facebook i YouTube) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-10 2023-08-18 10:00 --
DA.III.2721.1.19.2023 Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg piątego poziomu utrzymania (PU5) oraz prac dodatkowych, w tym naprawy powypadkowej, w pojeździe szynowym typu 213Ma o oznaczeniu serii SA105-102. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-02 2023-09-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa