Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

DA.III.2721.2.23.2022 Kampania promocyjna atrakcji turystycznych województwa lubuskiego w mediach społecznościowych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-26 2022-05-09 11:00 --
DA.III.2721.2.25.2022 „Promocja Województwa Lubuskiego polegająca na obsłudze kont reklamowych województwa lubuskiego (@atrakcjelubuskie oraz @LubuskieCentrumWiniarstwa) w sieci Facebook, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Emisja płatnych postów w sieci społecznościowej o wartości 23 000,00 zł (słownie brutto: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) (...) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-26 2022-05-10 11:00 --
DA.III.2721.2.24.2022 „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-22 2022-05-09 10:00 --
DA.III.2721.2.22.2022 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” w charakterze Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-15 2022-04-25 11:00 --
DA.III.2721.2.20.2022 „Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji łącznie 10 imprez plenerowych edukacyjno-profilaktycznych w latach 2022 – 2023 (...) " Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-12 2022-04-21 11:00 --
DA.III.2721.2.19.2022 Wykonanie kontroli zewnętrznej, stanowiącej niezależną analizę prawidłowości realizacji projektu pn.: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO-L2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.06.05.00-08-0003/19 zawartej 6 grudnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-06 2022-04-14 11:00 --
DA.III.2721.1.1.2022 Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „LUBUSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH I USŁUG WSPÓLNYCH – DATA CENTER” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-04 2022-05-06 11:00 --
DA.III.2721.2.13.2022 „Promocja Województwa Lubuskiego polegająca na obsłudze konta reklamowego województwa lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Emisja płatnych postów w sieci społecznościowej o wartości 61 500,00 zł brutto wraz z raportowaniem miesięcznym przebiegu uruchomionych kampanii płatnych”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-28 2022-04-07 10:00 --
DA.III.2721.2.11.2022 Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-25 2022-04-25 11:00 --
DA.III.2721.2.16.2022 „Świadczenie usługi nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji Projektu pod nazwą „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” w charakterze Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-25 2022-04-04 11:00 --
DA.III.2721.2.17.2022 Zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na rzecz realizacji Projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Etap I” w Zielonej Górze – Nowy Kisielin w formule zaprojektuj i wybuduj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-22 2022-04-05 11:00 --
DA.III.2721.2.14.2022 „Kampania promocyjna atrakcji turystycznych województwa lubuskiego w Internecie”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-15 2022-03-24 10:00 --
DA.III.2721.2.15.2022 Zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na rzecz realizacji Projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Etap I” w Zielonej Górze – Nowy Kisielin w formule zaprojektuj i wybuduj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-08 2022-03-21 11:00 --
DA.III.2721.2.10.2022 „Usługa realizacji pilotażowych połączeń autobusowych pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Stacją Kolejową w Radnicy w ramach realizacji projektu RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim w ramach programu INTERREG VA 2014-2020.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-23 2022-03-03 11:00 --
DA.III.2721.2.7.2022 „Wykonanie badania ewaluacyjnego obejmującego diagnozę stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w województwie lubuskim, którego wynikiem będzie opracowanie raportu końcowego”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-16 2022-02-25 10:00 --
DA.III.2721.2.9.2022 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 r.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-14 2022-02-22 11:00 --
DA.III.2721.2.3.2022 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-28 2022-02-16 11:00 --
DA.III.2721.2.4.2022 „Kampania informacyjno-promocyjna czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” w celu promocji Województwa Lubuskiego, w podziale na dwa Zadania.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-26 2022-02-03 11:00 --
DA.III.2721.2.6.2022 Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół jednego budynku. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-03 11:00 --
DA.III.2721.2.2.2022 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-20 2022-01-31 11:00 --
DA.III.2721.2.1.2022 „Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-05 2022-01-13 10:00 --
DA.III.2721.1.5.2021 „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojazdach typu 213Ma – serii SA105-105 i SA105 101”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-22 2022-02-01 10:00 --
DA.III.2721.2.34.2021 Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-03 2021-12-13 11:00 --
DA.III.272.2.32.2021 „Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-18 2021-11-29 11:00 --
DA.III.2721.2.30.2021 „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku.” Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-12 2021-10-20 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa